21 במרס 2013 - יום עיון בנושא התפתחויות ביישומים סטטיסטיים לניהול איכות באוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

ביום חמישי, 21 במרס 2013 יערך יום עיון בנושא התפתחויות ביישומים סטטיסטיים לניהול איכות בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

לפרטים נוספים ותוכנייה מפורטת של יום העיון אנא לחץ כאן

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש באתר האינטרנט  http://www.openu.ac.il/quality או בטלפון 03-5114412 3337*