11 במרץ 2015 - יום עיון בנושא ניהול איכות להשגת מובילות ארגונית: מנתונים לאסטרטגיה תחרותית

יום עיון בנושא ניהול איכות להשגת מובילות ארגונית: מנתונים לאסטרטגיה תחרותית

תאריך: 11 בבמרץ 2015
בין השעות 09:00 עד 18:30

ההרצאה של פרופ' קנת היא בנושא:
On information quality (InfoQ) in risk management

תמצית ההרצאה:

ייצור תובנות המשקפות מצב נתון בעזרת נתונים מהווה יכולת בסיסית בניהול סיכונים. ההרצאה תפתח את מושג InfoQ המאפשר לתכנון, לשפר ולהעריך את איכות המידע המופק מנתונים בעזרת ניתוח סטטיסטי. מערכות מודרניות אוספות כמויות עצומות של נתונים. סיכון תפעולי מוגדר כ"סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות, או כתוצאה מאירועים חיצוניים. האתגר בניהול סיכונים תפעוליים הוא להפוך נתונים ארגוניים לתובנות ניהוליות שמאפשרות ניהול סיכונים יעיל ואפקטיבי. מושג InfoQ מבוסס על שמונה ממדים שקובעים את איכות המידע שמתקבל מנתונים בעזרת ניתוח סטטיסטי. ההרצאה תציג את המושג ואת שמונת הממדים, במסגרת דוגמאות מתחום ניהול סיכונים.

לפרטים נוספים

מיקום

אפקה -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב האודיטוריום, רחוב בני-אפריים 218 , תל-אביב.