Jonathan Jaglom’s testimonial

סיפורי הצלחה של לקוחות

יונתן יגלום, ראש חטיבת המכירות ב Objet

 

"Objet הינה חברה מובילה בתחומה, העוסקת בפיתוח ושיווק מדפסות בעלות טכנולוגיה ייחודית לייצור הדפסות תלת־ממדיות של גופים, בעזרת פלסטיק הקרוי פוטו־פולימר, לתכנון וייצור אבות־טיפוס.
כחלק מרצון לייצר שיפור מתמיד בקרב מוצרינו ושירותינו,Objet  נעזרה במומחיותה של KPA  בנושאי מחקרי שוק וסקרי לקוחות במהלך שלוש השנים האחרונות.

בשנת 2008Objet  סיימה בהצלחה סקר שביעות רצון לקוחות בקרב בסיס הלקוחות של השוק האירופאי. בהינתן לוחות זמנים צפופים מאודObjet  החלה לעבוד עם KPA ב 4 בספטמבר 2008 עם ידע מקדים מועט לפני תחילת הפרוייקט. תוך חודש אחד בלבד  KPA סייעה לObjet  בנושאי תקשור התהליך (פנימית וחיצונית), תכנון ותיקוף שאלוני הסקר (קבוצות מיקוד פנימיות, מומחיות בניסוח השאלות, וכו')  וכן אימות נתונים והערכת שאלונים מבוססי אינטרנט (בדיקות בטא באתר, אימות תרגום, וכו').

הסקר יצא לדרך  ב-17 באוקטובר 2008 והשאלון האינטרנטי היה זמין עד ה 6 בנובמבר.
במהלך תקופה קצרה זו, KPA סיפקה באופן שוטף קלט על תגובות הסקר, כמו גם שליחת מכתבי תזכורת על מנת להשיג שיעור היענות גבוה. עם השלמת הסקר  ובעיקר הודות לKPA   , שיעור ההיענות לסקר היה גבוה מאשר Objet  ציפתה בתחילה.

תהליך האנליזה של הסקר החל תוך כדי שיתוף פעולה צמוד ושוטף, כדי לוודא שמומחיות KPA תואמת את הידע הפנימי של Objet  ועל מנת להשיג את התובנות המשמעותיות ביותר בהינתן  תוצאות הסקר.
ב 2 לדצמבר, KPA הגישה את הדוח המלא ל-Objet, כאשר תוכנו הוכח כמכריע בהשגת המטרה העיקרית והיא שיפור שביעות רצון הלקוחות של Objet .

ל-Objet אין ספק כי KPA הוכיחה עצמה כשותפה ראויה בנושאים של מחקר שוק וסקרי קול הלקוח.
כ-20 אנשים בObjet  עבדו באופן צמוד עם KPA  לכל אורך הפרוייקט; כולם יעידו פה אחד על הישגי KPA המרשימים ויחלקו את שביעות רצונם המלאה עם חברת KPA. נשמח לספק המלצות נוספות על פי דרישה כדי לאמת טענות אלו.

Objet מודה ל-KPA עבור ההישגים שהושגו ומצפה להמשיך ולחזק את השותפות בשנים הבאות."

יונתן יגלום 9 לדצמבר 2008

Jonathan Jaglom 9th of Dec 2008